Ekonomsko-socijalno vijeće podržalo Budžet KS za 2020. godinu: Pola milijarde KM za investicije u KS-u