Dio članova u USK-a nije prihvatio stranačke prinicipe i došlo je do razlaza