Danijela Kristić: Komšić je slagao i iznevjerio sve nas koji smo za njega glasali