BH-Gas pljačka građane Sarajeva, tražimo povlačenje odluke o poskupljenju