Amandmani Naroda i Pravde na Korona zakon: Konkretni prijedlozi kako poboljšati položaj poslodavaca i radnika