Admir Katica: Policija je 18. maja 1992. godine odbranila „ideju Bosne i Hercegovine“ i vjeru da ljudi različitih religija, kultura i identiteta mogu živjeti skupa