Kemal Ademović – Narod i Pravda Bihać (30.08.2018)