Ponovo su nas istjerali na ulicu, pokušavaju vladati sijanjem straha