Zastupnica u Domu naroda u parlamentu FBiH, Amra Babić: Odluku visokog predstavnika podržavam jer nijedna politička stranka nema pravo blokirati demokratske procese i smatrati se ekskluzivnim predstavnikom jednog naroda