Trojka sa samostalnim zastupnicima predložila Zakon o podršci povratnicima u Srebrenicu