Suada Halilović(NIP) podnijela inicijativu prema Vladi FBiH da se uvede statističko praćenje „medijalne“ plate u Federaciji BiH