Skup Naroda i Pravde na Ilidži, Muzur posebnu poruku poslao onima koji prijete da će nekoga „udušiti“