Semir Efendić je kalkulant koji pokušava sakriti činjenicu da je kandidat posrnule SDA