Rukovodstvo Naroda i Pravde u Prijedoru i Bosanskoj Krupi, potvrđena podrška Jusufu Arifagiću