Privreda u fokusu četvrtog modula Političke akademije Naroda i Pravde