Prezentirane dvije važne strategije Naroda i Pravde