Politička akademija Naroda i Pravde: Sistemska briga o mladima