Pokazali smo kako se protiv korupcije bori na institucionalan način