Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo budžet za 2022. godinu u iznosu od 45 miliona KM