Odgovor MUP-a na inicijativu za reviziju izdatih znakova pristupačnosti za lica sa invaliditetom