Objavit ćemo registar uhljebljenih botova i obračunati se sa njima