Obavijest o odgađanju-prolongiranju održavanja Konvencije 2020.