NATO i ugovor sa Islamskom zajednicom preduvjet za formiranje Vijeća ministara BiH