Narodu i Pravdi u Bosanskoj Krupi pristupilo 60 novih članova