Narodu i Pravdi pristupio veći broj zastupnika, ministara i vijećnika u Unsko-sanskom kantonu