Narod i Pravda: Zaustaviti hajku na zdravstvene radnike i uključiti više ustanova u proces testiranja