Posmatrači su tražili svoje zakonsko pravo bez verbalnih prijetnji i intervenciju Kantonalnog Tužilaštva i SIPE