Narod i Pravda osvojila 108 mandata u 32 grada i općine u svim dijelovima BiH