Narod i Pravda: Odluka Vijeća ministara o otvaranju kampa Bira je sramna