Damir Saračević iz Naroda i Pravde izabran za zamjenika predsjedavajućeg OV Stari Grad