Klub Bošnjaka jednoglasno podržao Konakovićevu inicijativu o potpisivanju ugovora između BiH i Islamske zajednice