Katica i Pobrić najavili prvu Strategiju za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe narkotika u Kantonu Sarajevo