Jasno je ko je odgovoran za huliganstvo u Mostaru kao i ko ima vlast da to spriječi