Iza SDA ostaje pustoš koju ne mogu prikriti prazna saopćenja