Gradsko vijeće usvojilo Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu i Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu u iznosu od 21.280.673 KM