Ademović na skupu NiP-a u Brezi: Nismo isti, mi svoja obećanja ispunjavamo