Ademović: Kad je država u pitanju, postoji crvena linija koja se ne prelazi